Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye Rekabet Kurumundan Ceza

Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca dosyanın 18.01.2024 tarihinde müzakeresi sonucunda; Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ ‘nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla söz konusu teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 18.01.2024 tarihli, 24-05/83-33 sayılı Rekabet Kurulunun kararı şöyle;

Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması 30.06.2022 tarihli ve 22-29/473-M(3) sayılı Kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre,
1- Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine,
2- Bu nedenle soruşturma tarafı teşebbüse aynı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 2022 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 27.475.570,39-TL idari para cezası verilmesine,
gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Karar metnine ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: https://www.turder.org/electrolux-dayanikli-tuketim-mamulleri-sanayi-ve-ticaret-as-hakkinda-yurutulen-sorusturma-sonuclandi/

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*